Χειρουργική Στόματος - Εμφυτεύματα

Χειρουργική αφαίρεση εγκλείστων οδόντων

Αποκαλύψεις εγκλείστων δοντιών για ορθοδοντική θεραπεία

Αφαίρεση χειρ. Όγκων του στόματος και κύστεων

Αποκάλυψη μύλης

Χειρουργική αφαίρεση χαλινών

Εμφυτεύματα (χειρουργική τοποθέτηση και προσθετική αποκατάσταση)