Ειδικές καταστάσεις

περιστατικά όπου απαιτείται παρουσία αναισθησιολόγου

νάρθηκες μυικής χαλαρώσεως

σύνδρομο ΚΦΔ

νάρθηκες βρουξισμού (τριγμός οδόντων)