Αισθητική

Λεύκανση δοντιών (μόνο στο ιατρείο, αναλόγως του περιστατικού, 1-2 συνεδρίες 45 λεπτών εκάστη, [σπανιότατα 3η συνεδρία], έως του επιθυμητού αποτελέσματος