ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Πτυχιούχος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Απόφοιτος Σ.Σ.Α.Σ.

Απόφοιτος Αεροπορικής Ιατρικής

Μετεκπαιδευθής στην Εμφυτευματολογία (Ελλάδα και εξωτερικό)

Επιμελητής στο 251 ΓΝΑ επί διετία

Προιστάμενος της Υγειονομικής Υπηρεσίας επί 7ετία της 2ης Μ.Κ.Σ.Ε. (Μοίρα Κυρίου Σταθμού Ελέγχου)

Προιστάμενος της Υγειονομικής Υπηρεσίας της 111 Π.Μ. (Πτέρυγας Μάχης) επί 20ετία

Υποπτέραρχος ε.α. Πολεμικής Αεροπορίας

Σύνεδρος σε πολλά επιστημονικά συνέδρια Ελλάδος και εξωτερικού (παρουσιάσεις εργασιών και παρακολουθήσεις)